VİZYON VE MİSYON


Vizyonumuz

Ulu önder Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutkunda belirttiği “Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir..” sözünü esas alarak; iyiye, doğruya, güzele ulaşmada müzik eğitiminden yararlanmak.


Misyonumuz

“Her eve bir müzik aleti, her evde bir müzisyen…” ilkesinden yola çıkarak, müzik eğitimi yoluyla, sağlıklı nesiller yetiştirmeye ve müziği meslek olarak seçmek isteyenlerin meslek edinmelerine katkı sağlamak.