SIKÇA SORULAN SORULAR


Olur. Bizde ve dünyadaki pek çok müzik okulunda bile haftalık çalgı dersi 1 saattir. Asıl olan hafta boyunca evde yapılacak çalışmalar ve bu çalışmaları öğretmenin değerlendirmesidir.
Hemen...Eğitimin, eğitmenin ve eğitilmenin bir yaş sınırı olmadığına göre müzik eğitiminin de bir yaş sınırı yoktur. Ancak her yaşa ve yeteneğe göre farklı bir eğitim programı uygulanabilir.
Eğitim ile öğretim aynı şey değildir. Müzik eğitimi ile müzik bilgileri ya da çalgı öğretimi de aynı şey değildir. Onun için müzik eğitimi sadece çalgı öğretimi gibi düşünülmemeli ve bu eğitime mutlaka deneyimli ve bilgili müzik eğitimcileriyle başlanmalıdır.
Şubat 2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  MEB Özel Kurslar Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereği, kurs ders saati süresi 45 dakikadır. İlgili madde aynen şöyledir: MADDE 22 – Kursların hafta içi ve hafta sonu günlük çalışma faaliyetleri, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılır. Ancak, kursiyerlere, öğretim programlarında günlük ve haftalık olarak belirtilen ders saati sayısı kadar ders verilir. Bir ders saati süresi kırk beş dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde doksan dakika olarak yapılabilir.
Hayır... Tam tersine düzenli bir müzik eğitimi, zekanın kullanım alanını geliştirdiği ve zihindeki yorgunluğu giderdiği için, okul ya da işyerindeki verim de yükselir. Bu konuda yapılmış bir çok bilimsel araştırma vardır. Hatta müziğin sadece insanlarda değil, bitki ve hayvanlarda bile verimliliği arttırdığı çoğumuz tarafından bilinmektedir.
Evet var... İlimizde çocukların ve gençlerin müzik eğitimini ve çalgı öğretimini sürdürebileceği devlet okulları vardır. U.Ü.Devlet Konservatuvarı: İlkokuldan sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alır. Güzel Sanatlar Lisesi: 8.sınıftan sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alır. U.Ü.Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmeliği Bölümü: Liseden sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alır.
Bu soruya farklı kurumlardan ve kişilerden alacağınız yanıt sizi yanıltabilir. Ücreti kalite ile karşılaştırmazsanız ucuz bir kuruma gidip, eğitim öğretimle ilişkisi olmayan kişilere çocuğunuzu emanet edebilirsiniz. Bu da eğitim açısında oldukça yanlış olur… Öyle ya; berberimizi, terzimizi, parfümümüzü vb. bile özenle seçerken eğiticimizin seçiminde duyarsız kalamayız değil mi?
Elbette... Zeka gibi, herkeste belli bir düzeyde var olan müzik yeteneğinin ve düzenli bir çalışmayla müzik alanında varılabilecek noktanın önceden saptanması mümkündür. Bu da deneyimli ve alanında uzmanlaşmış kişilerin uygulayacağı müzik yetenek testi ile sağlanabilir.
ABRSM sınavları, 6-9 aylık eğitim görmüş çalgı öğrencilerine nesnel değerlendirme sağlamak üzere düzenlenmiş Hazırlık Sınavı ile başlar. Daha sonra 1. aşamadan 8. aşamaya kadar zorlaşarak sürer. 8. aşamadan sonra öğrenci İleri Sertifika sınavına girebilir. Bu sınav Lisans Diploması (LRSM) sınavına girmek için ön şarttır.
Çalgı öğrenmenin bir üst sınırı yoktur. Bu konu sizin ne kadar öğrenmek istediğinize bağlıdır. Ancak kısa süreli eğitimlerin, çok yararlı olmayacağı kesindir. Sağlam bir temel almak için, hiç değilse 8 Aşamalı programın 1. Aşamasını bitirmeniz doğru olur.
Kesinlikle hayır… Öğrenmenin yaş sınırı yoktur ve insanın her yaşta kendisine ayırabileceği bir zaman vardır. Yaşınız ne olursa olsun müzikle ilgili yapabileceğiniz bir şeyler mutlaka vardır. Yeter ki zaman ayırın. Ama bir orkestra sanatçısı olmak istiyorsanız elbette durum farklıdır.
Alt yaş sınırı vardır. Okul öncesi (okula başlayacağı yıl) kursumuza başlayabilir. Üst yaş sınırı yoktur.
Hayır. Her yaşta girilebilir. Yeter ki belirlenen programlara uygun hazırlığı yapsın.
Evet. Çünkü bir çalgı çalmayı öğrenmek için uygulama esastır. Yani konuyu anlamakla iş bitmiyor. Asıl anladıktan sonra iş başlıyor. Bir çalgıda ilerleme sağlamak, yapılacak olan uygulamayla doğru orantılıdır. Onun için de evde çalgı olması gerekiyor.
Konservatuvarların bazılarında vardır. Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinde yoktur. Güzel Sanatlar Liseleri ise, 8. sınıftan sonra öğrenci alır.
Evet, alabilirsiniz. 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. Maddesi uyarınca devam etmediğiniz dönemin ücretini geri alabilirsiniz.
Sertifika programlarının süresi kurs programlarında belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgiye “Kurslar” bölümünden ulaşabilirsiniz.
Evet vardır. Şubat 2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  MEB Özel Kurslar Yönetmeliği’nin 24. Maddesi gereğince devam zorunludur. Adı geçen maddede “Kursa devam esastır. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5’inden fazla devam etmeyen kursiyerler sınava alınmazlar.” denilmektedir.
Sınav ücretleri her yıl yeniden belirlenir ve her aşamanın ücreti farklıdır.
Hayır. Öğrenciler yaşlarına ve daha önce aynı çalgının başka bir aşamasıdan sınava girip girmediklerine bakılmaksızın,istedikleri aşamadan sınav olabilirler.
ABRSM sınavları, öğretim kalitesini arttırmayı ve başarı yoluyla müzikten zevk almayı amaçlar. ABRSM sınav programı bütün müzisyenler için; belirgin hedefler, nesnel standartlar ile ilerleme ve gelişmenin ölçülebileceği bir program sunar.